கவிஞர் வாஜ்பாய்

வெற்றி என்ன தோல்வி என்ன

சிறிதும் அச்சம் எனக்கு இல்லை

கடமையின் வழியில் கடுகிச் செல்கையில்

இதுவோ அதுவோ எதுவும் சரிதான்

வரங்கள் எதுவும் நான் கேட்பதில்லை!

ஒரு போதும் தோல்வியை ஏற்பதில்லை

புதுப் பாதை வகுக்கத் தயக்கமில்லை

உச்சியில் எழுதிய எழுத்தினை மாற்றவே

தோல்வியை வீழ்த்தி நிமிர்ந்து நின்றிட

புதுக் கவிதை பாடி மகிழ்கின்றேன்!!

[1998 விடுதலைத் திருநாளன்று அன்றைய பாரதப் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் தேச மக்களுக்கு உரையாற்றுகையில் மேற்கோள் காட்டிய Geeth Naya Gaathaa Hoon என்ற கவிதையின் (நானறிந்த) தமிழாக்கம். ]

வாஜ்பாய் பிறநத நாளில் அவரது பெருமைக்கு மெருகு சேர்க்க ஏதாவது செய்ய எண்ணினேன். அதற்காகத்தான் இந்தக் கவிதை  மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி.

Advertisements
Explore posts in the same categories: கவிதை

Tags: , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: