படித்ததில் பிடித்தது!

கருப்பும் ஒரு கலர்…

வெள்ளையும் ஒரு கலர்…
ஆனால் ப்ளாக் & வொய்ட் டி.வீ. என்பது ஒரு கலர் டி.வீ. இல்ல….
என்ன கொடும சார் இது…….
________________________________________________________

நான் உங்களிடம் ஒரு கல் கேட்டேன்….
ஒரு சிலையே கொடுத்தீர்கள்..
ஒரு இலை கேட்டேன்.. ஒரு மலரையே கொடுத்தீர்கள்…
என் கண்ணீரை துடைக்க ஒரு கைகுட்டைக் கேட்டேன்… நீங்களோ உங்கள் கையைக் கொடுத்தீர்கள்…
உண்மையாகவே நீங்கள் ஒரு செவிடு…….

________________________________________________________

ராமசாமி:தலைவர் நாத்திகரா இருக்கிறது தான் பிரச்சினையே!
குப்புசாமி:ஏன்?
ராமசாமி: ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காணலாம் அப்படிங்கிறதால ஏழைகளுக்கு சிரிப்பே வராதபடி விலைவாசியை ஏத்திட்டாரே!!

________________________________________________________

இவை சொந்த சரக்கு அல்ல. ஆகவே காப்பிரைட் உரிமை என்னுடையதல்ல. நான் படித்தவற்றில் பிடித்த சில இவை.

Advertisements
Explore posts in the same categories: நகைச்சுவை

Tags: ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: